Välkommen

Reed Rehab erbjuder psykologtjänster –samtal,  utredningar, konsultationer – i frågor som rör barns, ungdomars och vuxnas utveckling, lärande och psykiska hälsa.

Företaget startades 1998.

Reed Rehab är medlem i Psykologföretagarna AB inom Sveriges Psykologförbund.

 

Titelskydd och legitimation

Den grundläggande utbildningen till psykolog är fem år plus tolv månaders praktisk tjänstgöring (PTP) på heltid i psykologarbete under handledning av en erfaren psykolog.

Specialistutbildning för psykologer finns inom områdena klinisk psykologi, arbetslivets psykologi eller pedagogisk psykologi.

Titeln psykolog är skyddad inom hälso- och sjukvårdens område. Det innebär att ingen får utge sig för att vara psykolog utan att ha legitimation i den mån det gäller undersökning, diagnostik, vård och behandling. Detta är en garanti för allmänheten att befattningshavaren har en av samhället godkänd utbildning.

Socialstyrelsen utfärdar legitimation och för register över alla legitimerade psykologer. Om Du vill kontrollera om en psykolog har legitimation kan Du ringa till Socialstyrelsen på telefonnummer: 0752-473117.